نحوه کارکرد اپلیکیشن کلینیک (مخصوص پزشک)

دستورالعمل استفاده از اپ

در این قسمت نحوه استفاده از نسخه کلینیک اپلیکیشن دیجی صف آموزش داده می شود.

در این برنامه دو سرویس ارائه میشود: نوبت دهی و مدیریت صف.

فرآیند نوبت دهی

فرآیند مدیریت صف

ثبت درخواست وقت

فرآیند نوبت دهی

با اپلیکیشن دیجی صف، کلیه مراحل نوبت دهی و رزرو وقت برای ملاقات با پزشک انجام می شود.

منشی پزشک، با وارد کردن نام بیماران برای روز مشخص در برنامه، وقت بیمار را رزرو می کند.

از طرف دیگر، خود بیمار نیز می تواند با داشتن برنامه بر روی گوشی، نام پزشک مورد نظر خود را جستجو کرده و در روز دلخواه خود اقدام به درخواست نوبت نماید. درخواستهای بیماران برای منشی ارسال میشود و قادر خواهد بود بر روی گوشی خود آنها را مشاهده نماید.

پس از دریافت درخواستهای وقت، منشی به راحتی می تواند آنها را تایید یا رد نماید. در هر دو حالت برای بیمار پیامک اطلاع رسانی ارسال خواهد شد.

درخواستهای تایید شده در برنامه باقی می مانند تا در وقت سر رسیدن روز مربوطه، تمامی درخواستها وارد صف روز جاری شوند.

مدیریت صف

مدیریت صف

هدف اصلی این برنامه، مدیریت صف مجازی می باشد.

منشی پزشک در هر روز کاری می تواند صف مجازی تشکیل دهد. بدین ترتیب که پس از گشودن صف، بیماران منتظر ویزیت را یک به یک وارد آن می نماید. این عمل جایگزین روش سنتی درج نام بیماران در دفتر می شود.

لیست بیماران وارد شده در صف بر روی گوشی منشی ذخیره می گردد و امکان بایگانی فایل بر روی کامپیوتر مطب می باشد. همچنین نسخه ای از این لیست بصورت دائمی بر روی سرور دیجی صف ثبت می گردد.

پس از درج نام بیماران در صف، مدیریت صف به راحتی فشردن یک دکمه در برنامه می باشد. بدین ترتیب که هر بار بیمار جدید وارد اطاق پزشک می شود، دکمه فشرده شده و صف به روز رسانی می شود. اینگونه کلیه بیماران این صف نسبت به تغییر اخیر اطلاع پیدا می کنند.

هر بیمار در این صف تا لحظه نوبت خود قادر به مشاهده صف است و پس از ویزیت شدن بصورت خودکار از صف خارج می گردد.

در مقاطع گوناگون به بیمار نوتیفیکیشن ارسال می گردد تا سر موقع در سالن انتظار حاضر شود.

فرآیند نوبت دهی

مدیریت صف مدیریت صف

فرآیند مدیریت صف

لوگوی کلینیک لوگوی کلینیک