مجموعه قوانین و مقررات

مقررات

مجموعه قوانین و مقررات اپلیکیشن دیجی صف نسخه بیمار و نسخه کلینیک، در مقاطع زمانی مختلف بروز رسانی می شود و همواره آخرین وضعیت در این قسمت درج می گردد.

برای استفاده از اپلیکیشن دیجی صف لازم است کاربران مجموعه قوانین این صفحه را مطالعه کرده، موافقت و التزام خود را با آن تصدیق نمایند.

تبیین حوزه خدماتی اپلیکیشن

اپلیکیشن دیجی صف با هدف ایجاد بستری برای مدیریت صف طراحی شده است. عموما مراکز درمانی و پاراکلینیکی که تعداد مراجعه کنندگان منجر به ایجاد صف انتظار میگردد میتوانند از این اپلیکیشن استفاده کنند.

هر چند جستجوی پزشک جزو امکانات این برنامه است، هدف واقعی از طراحی این برنامه، معرفی پزشک یا مراکز پاراکلینیکی به بیماران نمیباشد. بلکه شناسایی مراکز توسط خود بیماران صورت میپذیرد.

قوانین و مقررات

نکات مهم

اپلیکیشن دیجی صف با هدف سهولت بیمار و کلینیک در حضور و مدیریت صف طراحی شده است. هرچند که استفاده از آن به بیماران مواکدا توصیه میگردد لیکن بیمارانی که تمایل به استفاده نداشته باشند یا آن گروهی که دسترسی به تلفن هوشمند ندارند کماکان میتوانند بصورت سنتی نوبت خود را نگه دارند. در عین حال نوبت این افراد نیز در دیجی صف ملحوظ خواهد ماند تا قالب کلی صف شکل پذیرد و سایر بیماران قادر به سنجش موقعیت نسبی خود در صف باشند.

بمنظور حفظ نظم و جلوگیری از هرج و مرج، اپلیکیشن بگونه ای طراحی شده است که هر فرد در هر زمان قادر به ثبت درخواست نوبت تنها از سه مرکز کلینیک مجزا میباشد. همچنین برای یک روز مشخص امکان درخواست تنها از یک مرکز وجود دارد و درخواست دوم تا به نتیجه رسیدن صف اول میسر خواهد شد. ضمنا تا دو بار درخواست نوبت از یک پزشک برای یک فرد مجاز است و درخواست بیش از آن تا پروسه معاینه تکمیل گردد نگه داشته خواهد شد. در هر یک از حالات مذکور، حذف یک درخواست سبب ایجاد امکان برای درخواست مجدد دیگر میشود.

جهت حفظ نظم صف های تشکیل شده لازم است کاربران در ثبت درخواستهای نوبت دقت نمایند. ملغی کردن درخواست نوبت تا قبل از تشکیل صف مشکلی ندارد. پس از تشکیل صف به هر بیمار در شرایط اضطراری اجازه خروج از صف داده شده است. با توجه به جابجایی صورت گرفته در نوبت ها و امکان اختلال در صف پس از خروج یک بیمار، جهت جلوگیری از بی نظمی برای این امکان محدوده قرار داده شده است.

لوگوی کلینیک لوگوی کلینیک