معرفی اپلیکیشن دیجی صف نحوه کار با اپلیکیشن قوانین و مقررات برگه نظرسنجی

قوانین و مقررات

برای استفاده از اپلیکیشن دیجی صف لازم است کاربران مجموعه قوانین این صفحه را مطالعه کرده، موافقت و التزام خود را با آن تصدیق نمایند.

کاربران اپلیکیشن به دو بخش تقسیم میشوند:

  1. پزشکان، کلینیک ها، منشیان پزشکان یا کلینیک ها، پاراکلینیک ها، مراکز آزمایشگاهی، خدمات رادیولوژی
  2. بیماران ، مراجعه کنندگان به مطب ها و کلینیکها

تبیین حوزه خدماتی اپلیکیشن

اپلیکیشن دیجی صف با هدف ایجاد بستری برای مدیریت صف طراحی شده است. عموما مراکز درمانی و پاراکلینیکی که تعداد مراجعه کنندگان منجر به ایجاد صف انتظار میگردد میتوانند از این اپلیکیشن استفاده کنند.

هدف از طراحی این برنامه، معرفی پزشک یا مراکز پاراکلینیکی به بیماران نمیباشد. شناسایی مراکز توسط خود بیماران صورت میپذیرد.

شرایط و نحوه پرداخت

کاربری اپلیکیشن دیجی صف به دو مرحله آزمایشی و دائمی تقسیم میشود. مرحله آزمایشی شامل بازه 2 ماهه میباشد. در این مرحله اپلیکیشن بصورت صد در صد رایگان میباشد. این بازه از لحظه بارگذاری اولیه اپلیکیشن در نظر گرفته میشود. پس از آن، جهت استفاده از اپلیکیشن مبلغی بعنوان اشتراک بابت یکسال پرداخت میگردد.

اپلیکیشن دیجی صف، هیچگونه مداخله ای در پرداخت مبالغ حق معاینه یا خدمات پاراکلینیکی ندارد.

قوانین عمومی

اپلیکیشن دیجی صف تابع قوانین جمهوری اسلامی و قانون تجارت ااکترونیک میباشد. کاربراان از جمله مرکز درمانی و بیماران ملزم به رعایت قوانین و شئونات کشوری میباشند. ثبت نام کاربران با روش احراز توسط دریافت تلفن همراه صورت میپذیرد. صحت درج اطلاعات ثبت نام که توسط کاربر انجام میشود بعهده خود کاربر میباشد. درج محتوای نامناسب توسط کاربر مصداق تخطی از قانون بوده و بلحاظ حقوقی قابل پیگرد میباشد.

مقررات اختصاصی