معرفی اپلیکیشن دیجی صف نحوه کار با اپلیکیشن قوانین و مقررات برگه نظرسنجی

نحوه کار با اپلیکیشن

اپلیکیشن دیجی صف شامل دو ویرایش پزشک (کلینیک) و بیمار میباشد. در هر دو نسخه پس از طی فرآیند ثبت نام، پنل کاربری در اختیار استفاده کننده قرار میگیرد که با توجه به نوع کاربر متفاوت میباشد.


پنل کاربری کلینیک

پنل کاربری کلینیک شامل پنج برگه میباشد:


پنل کاربری کلینیک

برگه لیست

 • لیست بیماران صف امروز
 • مشخصات بیماران
 • ارسال لیست به واتس اپ

برگه ثبت

 • ثبت بیمار در صف امروز

برگه صف

 • تشکیل صف جدید
 • راندن صف به جلو

برگه صف از قبل

 • مشاهده صفهایی که قبلا تشکیل شده
 • حذف صفهای قبلی

برگه رزرویها

 • لیست بیماران صف امروز
 • مشخصات بیماران

نمای صفحات بصورت زیر میباشد


برگه اول برگه دوم برگه سوم برگه چهارم برگه پنجم

پنل کاربری بیمار شامل برگه های زیر میباشد :


پنل کاربری بیمار

جستجوی پزشک

 • یافتن پزشک خود بر اساس شهر و تخصص
 • تعیین روز مورد نظر برای نوبت
 • ثبت درخواست نوبت

صف امروز

 • مشاهده صف امروز که در آن حاضر هستیم
 • پایش نوبت خود و نوبت فعلی در حال معایته

صف آینده

 • مشاهده درخواستهایی که قبلا ثبت کرده ایم
 • بررسی تایید، رد شدن درخواست
 • لغو درخواست در صورت نیاز

نمای صفحات پنل کاربری بیمار بشکل زیر است:برگه اول برگه دوم برگه سوم


پیغام باز شدن صف

وقتی صف جلو رفت و به نوبت بیمار نزدیک شد مجددا به بیمار پیغام داده میشود.

پیغام باز شدن صف

هنگامی که کلینیک بیماری را در دیجی صف پذیرش میکند پیغامی برای بیمار ارسال میشود.

کد کیو آر

کارت ویزیت

پس از ثبت نام، برای کلینیک و بیمار کد کیو آر منحصر بفرد ساخته میشود. این کد بیمار و کلینیک را قادر میسازد همدیگر را راحت تر پیدا کنند. QR Code در محلی بر روی گوشی ذخیره میشود و در هر لحظه میتوان آنرا فراخوانی کرد. میتوان برگه مشخصات بیمار یا کلینیک که حاوی کد کیو آر است را چاپ کرد. حتی میشود آنرا از طریق WhatsApp ارسال کرد.

در نتیجه به عنوان مثال بیمار میتواند با اسکن کردن این کد از روی کارت ویزیت پزشک، به کد دسترسی پیدا کند.